top of page

Tình nguyện viên

Chúng tôi rất vui vì bạn muốn tình nguyện dành thời gian của mình cho Thư viện Trí tưởng tượng của Colorado khi chúng tôi bắt đầu một chương mới trong việc học đọc viết ở lứa tuổi mầm non! Giúp chúng tôi nhận được nhiều sách hơn đến tay nhiều trẻ em hơn để xây dựng thư viện gia đình vững mạnh.

 

Vui lòng truy cập Công cụ định vị Thư viện Hình ảnh Địa phương của chúng tôi tại để tìm Điều phối viên địa phương của bạn và liên hệ với họ. Họ sẽ có thể hướng dẫn bạn cách bạn có thể giúp công việc của chúng tôi trong cộng đồng địa phương của bạn!

Thư ký đăng ký, gây quỹ và đại sứ cộng đồng là tất cả những cách bạn có thể hỗ trợ các chi nhánh của Colorado.

Chúng tôi rất biết ơn những nhà vô địch xóa mù chữ như bạn trên khắp Colorado đã giúp chương trình của chúng tôi thành công.

Copy of IMG_0543.jpg
bottom of page